Skip to main content

Tillgänglig kapacitet i bodfabriken

Uppdaterad: 2022-11-10 Publicerad: 2022-01-10

Vi kan väl alla vara eniga om att även 2021 blev ett speciellt år som i stor utsträckning präglades av pandemins svallvågor. Men vi människor är ju fantastiskt bra på att anpassa oss. Så även vi på Kubly. 2021 var ett år som, förutom Covid -19, präglades av hög tillväxttakt och ett oerhört stort tryck på våra anläggningar.

Den höga efterfrågan har gjort att vi har anställt fler medarbetare och vi är nu ca 90 medarbetare som bygger bodar och större moduler i våra två toppmoderna produktionslinor i Lycksele. Den högre efterfrågan har vi alltså nu har anpassat oss efter och hanterar med samma höga kvalitet i våra leveranser som vi gjort oss kända för. Som läget ser ut just nu, vid dags dato, så har vi också en del ledig kapacitet i bodtillverkningen, alltså det erbjudande som förut gick under Remoduls namn.

Så om du ser ett behov av bodar under -22. Hör av dig så snart du kan så ska vi försöka hjälpa dig!

KONTAKTA OSS