Skip to main content

Kubly utvecklar sitt hållbarhetsarbete

Uppdaterad: 2024-05-27 Publicerad: 2024-05-23

Kubly har alltid ambitionen att arbeta så hållbart som möjligt. Nu har företaget definierat fem fokusområden som beskriver hur de arbetar operativt utifrån FN:s globala mål.

– Det här gör vi för att utveckla vårt hållbarhetsarbete, så att det blir mer strukturerat och mer effektivt. För oss är hållbarhet en hjärtefråga. Vi vill vara hållbara för klimatet, arbetsmiljön och Lyckseles utveckling, säger Michael Johansson, vd på Kubly.

De fem fokusområden som Kubly definierat är:

  • Förebygga föroreningar
  • Verka för klimatet
  • En hållbar värdekedja
  • Verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället
  • Dialog och öppenhet på arbetsplatsen och främja god hälsa

Fokusområdena togs fram i en väsentlighetsanalys som gjordes i samband med att Kubly deltog i en hållbarhetsworkshop med Almi. Analysen pekade ut de områden som är särskilt viktiga för Kubly.

De fem fokusområdena beskriver hur Kubly arbetar utifrån fem av FN:s globala mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Läs mer om Kublys hållbarhetsarbete här »