HÅLLBARHET

Vi bryr oss om vår omvärld

En hållbar utveckling

Att arbeta för en hållbar utveckling innebär för oss att balansera vårt eget avtryck så att vi kan fortsätta vår egen utveckling samtidigt som vi vet att vi måste lämna efter oss ett Lycksele som våra barn kan växa upp i och förverkliga sina egna drömmar. Vi vet också att byggindustrin är en viktig del i den hållbara omställning som måste göras. Som sektor står vi för mellan 10 och 30 procent av miljöavtrycket i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Men samtidigt är vi en viktig kraft för arbetstillfällen och för att kunna bygga nya hållbara rum.

Som sektor står vi för mellan 10 och 30 procent av miljöavtrycket i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Men samtidigt är vi en viktig kraft för arbetstillfällen och för att kunna bygga nya hållbara rum.

Vi på Kubly ställer oss därför bakom FN:s klimatmål och Bygg- och anläggningssktorns ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft”

Initiativ för planeten

  • Vara en aktiv part i nätverket Lågan – för energieffektiva byggnader och driva utvecklingen av miljöbodskoncept och märkningen av dessa.

  • I stor grad som möjligt producera med miljövänliga och lokala trävaror som binder koldioxid under hela produktens livslängd.

  • Minimera spill i produktionen och förbättra andelen sorterat avfall.

  • När det är möjligt, välja leverantörer som har miljöledningssystem ISO 14001.

  • Effektivisera transporter genom väl planerad logistik.

Inititativ för människor

  • Göra gott för Lycksele och människorna som bor där.

  • Aktiv sponsor.

Inititativ för ekonomin

  • Kubly är en stor och viktig arbetsgivare i Lycksele. Ägarnas vision är att kunna fortsätta vara en viktig del av samhällets utveckling genom att kunna erbjuda fler möjligheter till arbete med goda anställningsvillkor.

  • Systematisk förbättring av produktionen för att säkerställa lönsamhet och minimal resursanvändning.

  • Löpande hjälpa partners att optimera produktionen av deras volymelement.

Våra lågenergibodar

Som ett led i att minska bodetableringens klimatpåverkan är Kubly en aktiv part i projektet ”Lågan – för energieffektiva byggnader”. Våra bodar har dessutom som standard extra isolering och riktiga fönster.

Efterfrågas energibodar i upphandlingen? Är ni intresserade av att veta mer hur ni kan förbättra ert eget klimatavtryck på byggarbetsplatsen? Vi har varit pionjärer på området och tog redan 2013 fram en egen lågenergibod.

KONTAKTA OSS