MODULER FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Fokus på lärande i trivsam miljö

Modulsystem för skolor och förskolor

Barn och unga är värda trivsamma och inspirerande lärmiljöer. Även om de är tillfälliga. Vi har erfarenhet av att, tillsammans med Novorent, utveckla och bygga genomtänkta skolmoduler med naturliga flöden som optimeras för samarbete och kreativitet. Med sin stomme av trä tar de stor hänsyn till både människan och miljön. Det är innovativa, flexibla och effektiva skolbyggnader som kan utvecklas tillsammans med verksamheten.

Skolboksexempel på flexibilitet

Modulsystemet för skolor och förskolor är ett av de områden där fördelarna med modulärt byggande är som mest uppenbart. Vårt modellprogram kan kombineras och anpassas på många olika sätt. Alla moduler är flexibla och planlösningen utformas enligt skolans behov. Det är enkelt att flytta och sätta ihop nya uppställningar om behoven, verksamheten eller elevklasserna förändras.

Bäst i klassen

Tanken med skolmodulerna är att de ska kännas och användas precis på samma sätt som permanenta byggnader. De har samma byggregler, uppfyller samma krav och har alla funktioner som hittas i ett vanligt hus. Kvalitetskraven är högt ställda och möter alltid Boverkets senaste krav på låg energiförbrukning, el-effekt och ljudreduktion mellan olika rum i modulerna. Allt för att lokalerna ska kunna användas länge och vara minst lika effektiva som andra skolmiljöer. Som en vanlig skola – fast bättre.

”Våra skolmoduler kan användas länge och är minst lika effektiva som andra skolmiljöer. Som en vanlig skola, fast ännu bättre.”

Resurseffektivt och hållbart

Det finns en hel del fördelar med att bygga skolor med moduler. Inte bara ur totalekonomi-, byggtids- och hållbarhetsperspektiv. Utan även för barnen. Att kunna anpassa lokalerna efter de varierande behov som en skola har är ett bra sätt att garantera att ytorna hela tiden lämpar sig efter eleverna, inte tvärtom. En grundförutsättning som underlättar inlärning, vilket i sin tur innebär att eleverna har ännu behagligare miljöer, plats att varva upp och ner och kan koncentrera sig lättare. Precis den typ av läromiljöer som våra barn och deras pedagoger är värda, helt enkelt.

Köpa eller hyra framtidens kontor? Du väljer

Vad passar din verksamhet bäst, att köpa eller hyra kontorsmoduler? Genom oss på Kubly kan du köpa kontorsmoduler eller hyra dem via vår samarbetspartner Novorent. Alla moduler har en stomme av trä och erbjuder trivsamma och inspirerande kontorsmiljöer. Modulerna uppfyller samma byggregler och krav som ett vanligt hus. Kvalitetskraven är högt ställda och möter alltid Boverkets senaste krav på låg energiförbrukning, el-effekt och ljudreduktion mellan olika rum.

Varför ska du välja Kubly?

Lång erfarenhet

Hög standard

Svensk produktion

Trygga avtal

Flexibla lösningar

Ändamålsenliga lokaler

Personlig rådgivning

Snabba leveranser

Varför ska du välja Kubly?

Lång erfarenhet

Hög standard

Svensk produktion

Trygga avtal

Flexibla lösningar

Ändamålsenliga lokaler

Personlig rådgivning

Snabba leveranser

Vill du äga din modulära skola eller är intresserad av bli partner? Välkommen att kontakta oss för mer information.

KONTAKTA OSS