Vår policy för datahantering

Hur vi använder cookies

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som kund eller arbetssökande. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn, företag du jobbar på och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller webbplats.
  • När du fyller i ett formulär för t ex felanmälan eller ansökan om praktik eller jobb.
  • Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies.När du godkänner vår datahanteringspolicy så samtycker du till att dina personuppgifter får användas för personlig uppföljning från någon av våra säljare och för framtida marknadsföringssyften kopplat till den tjänst eller produkt du visat intresse för.

De uppgifter vi sparar om dig, såsom namn, telefonnummer och ev. adresser, är de som krävs för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal med dig eller i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för support och uppföljning av garantier/produktutveckling/försäljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Remodul AB:s räkning och i så fall enbart för att avtalet skall kunna uppfyllas. Bl a. till vår transportör och vårt systerföretag som hjälper oss med bokföringen.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi på Kubly kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss och meddela detta.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Kubly AB
Sågvägen 21
921 45 Lycksele

Telefon: 0950 – 134 44
E-post: info@kubly.se

Denna policy gäller från och med 2021-12-01.