BODAR FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNING

Enklare att koppla ihop för att lättare koppla av - tillsammans.

Bodar för bygg- och anläggning

En god arbetsmiljö ger förutsättningar för er att bli så samspelta och effektiva som möjligt. Våra bodmoduler är flexibla och vi erbjuder lösningar i många variationer med allt från små förändringar till helt nya upplägg. Givetvis anpassade efter behoven på din etablering eller i din modulflotta. Med utseende och funktion som håller hela vägen, och till rätt pris.

Moduler byggda med flexibilitet

Allt går inte att förutspå eller planera. Ofta tas det beslut som innebär att det snabbt behöver etableras en bodanläggning med rätt funktion och den bekvämlighet som krävs för att bygga framtiden. Vår flexibla produktionslinje möjliggör hantering av det oväntade, både vad gäller volymer och utförande. Kontor, matsal, mötesrum, omklädningsrum, dusch eller WC – vi har bodarna till din etablering. Alla våra moduler kan enkelt kombineras till större enheter, även ihop med andra fabrikat. Eller anpassas för ökad rymlighet om förutsättningarna förändras, även efter montering.

Vårt sortiment av byggbodar

Vårt sortiment av byggbodar

Kontorsbodar

Kombinationsbodar

Personalbodar

Entrébodar

WC- och duschbodar

Boendebodar

Lågenergibodar

Varför ska du välja Kubly?

Lång erfarenhet

Hög standard

Svensk produktion

Trygga avtal

Flexibla lösningar

Ändamålsenliga lokaler

Personlig rådgivning

Snabba leveranser

Varför ska du välja Kubly?

Lång erfarenhet

Hög standard

Svensk produktion

Trygga avtal

Flexibla lösningar

Ändamålsenliga lokaler

Personlig rådgivning

Snabba leveranser

Vill du göra en felanmälan? Vi hjälper dig.

LÄMNA FELANMÄLAN

Letar du efter manualer eller dokument?

FILER FÖR NEDLADDNING

Behöver du hjälp? Kontakta oss för frågor eller beställningar.

 

KONTAKTA OSS