Away Group

Nära samarbete bakom lyckat jätteprojekt

Att producera och leverera 1 200 temporära bostäder till Solbacken i Skellefteå är Kublys största uppdrag hittills. Jätteprojektet bygger på ett tätt samarbete med beställaren Away Group.
– Parterna måste ha förtroende för varandra för att en så här stor affär ska fungera, säger Jimmy Södergren, operativ chef på Away Group.

Bakgrunden till att de temporära bostäderna skapas är Skellefteås snabba expansion. För att kunna erbjuda boende till personal som jobbar med uppbyggnaden av Northvolt – det handlar bland annat om byggjobbare, tekniker, processinstallatörer, elektriker, vvs- och ventilationsarbetare – har batterifabriken anlitat Away Group. Bostäderna – boendeytan är 13 kvadratmeter – byggs av Kubly och är inredda och färdiga att flytta in i direkt när de kommer på plats. De första modulerna levererades i september 2022 och de sista i den första etappen ska vara i Skellefteå sommaren 2023.

– Vi sökte en trygg och pålitlig partner med stabil ekonomi som kunde producera stora volymer temporära bostäder på kort tid, säger Jimmy Södergren.

Han har anlitat Kubly tidigare och varit nöjd med slutresultatet, men det här projektet var något nytt på grund av dess storlek.

– Vi var tvungna att försäkra oss om att Kubly kunde anpassa sin verksamhet för att genomföra ett uppdrag som var mycket större än något de gjort tidigare, säger Jimmy Södergren.

Fakta

Kund:
Away Group AB

Projekt:
Tillfälliga bostäder på Solbacken i Skellefteå

Projekttid:
September 2022 – sommaren 2023

Typ av byggnader:
Modul 9 x 3 m fördelat på två lägenheter

Jimmy Södergren

”Vi har roligt tillsammans, Kubly är lösningsorienterade och prestigelösa.”

Ärlighet och uppriktighet
Avgörande för att Kubly fick rekordavtalet var inte enbart kompetens, ekonomi och tidigare meriter, utan också personkemi.

– Vi hade bra samtal och hittade varandra i att vi kunde vara ärliga och uppriktiga. Det är grunden för att bygga något långsiktigt. I så här stora projekt måste parterna kunna lita på varandra och vara lyhörda för att det ska fungera. Då finns det också alltid en lösning när det dyker upp hinder längs vägen som det ofta gör i riktigt omfattande jobb, säger Jimmy Södergren.

Kublys verksamhet har gått för högtryck för att leverera upp till 15 moduler i veckan till Solbacken.

– Det har flutit på bra och går enligt tidplan. Någon gång har vi fått rucka en smula på planeringen på grund av sjukdom, men då har vi kunnat diskutera det och lösa det på ett smidigt sätt. Återigen handlar det om kommunikation och förtroende, säger Jimmy Södergren.

Innovativa lösningar
Förutom ett veckomöte med Kubly har Jimmy Södergren också telefonkontakt med arbetsledare och produktionschefer ett par gånger i veckan.

– Vi uppdaterar varandra hela tiden och diskuterar allt från mindre detaljer till större framtidsfrågor, berättar han.

Away Group och Kubly har en gemensam ambition att utveckla och förbättra de temporära bostäderna under projektets gång, något som möjliggörs genom nära samverkan. Två konkreta exempel på innovativa lösningar som tillkommit sedan projektstarten är wifi-styrda radiatorer som gör att värmen i bostäderna kan styras digitalt och digitala lås.

– Vi har roligt tillsammans, Kubly är lösningsorienterade och prestigelösa. När vi hittar samarbetspartners som vi trivs med vill vi gärna fortsätta jobba med dem, så vi hoppas kunna samarbeta med Kubly under lång tid framöver i många andra projekt, säger Jimmy Södergren.

Behöver du hjälp? Kontakta oss för frågor eller beställningar.

 

KONTAKTA OSS