Skip to main content

Remodul + Lyckshus = Kubly

Uppdaterad: 2022-11-10 Publicerad: 2021-12-12

Remodul AB och dotterbolaget Lyckshus går under hösten 2021 ihop under det gemensamma namnet Kubly.

Kubly är en långsiktig satsning för att ta större plats och attrahera fler kunder på marknaden för modulbyggnader. I Kubly förenas Remoduls till ytan mindre moduler som t ex personalbodar med Lyckshus specialitet inom större moduler som t ex skolmoduler.

I Kubly samlas allt gemensamt men befintliga avtal ligger kvar i Remodul AB och Lyckshus under den tid som avtalen löper. Lyckshus sedan tidigare starka samarbete med Novorent kommer också att fortsätta. Nu sker en gradvis övergång till Kubly med ny logotyp, webbplats mm. Skyltning, arbetskläder mm byts ut under hösten 2021.

Har du frågor om den förändring vi nu gör vänligen kontakta vår vd, Michael Johansson, på michael.johansson@kubly.se

Välkommen till Kubly!