Skip to main content

Moduler som ska vara bäst i klassen

Uppdaterad: 2023-04-27 Publicerad: 2023-05-16

Kubly inledde 2020 ett samarbete med Novorent, som hyr ut temporära modulbyggnader till skolor, förskolor och kontor i Sverige och Finland. Samarbetet präglas av en tät dialog för att modulerna ska produceras så effektivt som möjligt och leva upp till Novorents krav.
– Vi jobbar nära ihop för att hitta den bästa lösningen, Kubly är engagerade och lyhörda, säger Charlotte Viitanen, produktionschef på Novorent.

Med Novum har Novorent skapat ett modulsystem som uppfyller alla krav i BBR29 (Boverkets byggregler), bland annat med hänsyn till energi, tillgänglighet, brand och akustik.

– Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och 14001 för att bidra till en hållbar utveckling och säkerställa kvalitet och ständiga förbättringar. Detta ställer höga krav på vår leverantör, säger John Lagerblad, teknikchef på Novorent.

– Novorent är väldigt kunniga och vill att deras moduler ska vara bäst i klassen. Det ställer höga krav på oss men gör också att vi lär oss mycket hela tiden. Ett exempel är golven, när modulerna används i offentlig miljö får stegljuden inte vara för höga, vi måste därför minimera dem. Det har vi fått anpassa produktionen efter, säger Tord Borgström, produktionschef för modulerna på Kubly.

Novorent kom i kontakt med Kubly i början av 2020 när de letade en produktionsenhet för tillverkning av sina stora Novum-moduler.

– Av kvalitets- och hållbarhetsskäl ville vi samarbeta med en produktionsenhet i Sverige. Vi fick tips om Kubly och samarbetet har fallit väl ut, säger Charlotte Viitanen.

Se fler bilder och läs hela referenscaset här »