Skip to main content

Gör bodar på modullinan – blir mer flexibla

Publicerad: 2023-01-24

Under 2022 har Kubly testat att producera bodar på modullinan – och sett att det fungerar. När alla omställningar av maskiner och upplärning av ny personal var genomförda producerades i snitt tolv bodar per vecka under sju månader.
– En lärorik resa som gör att vi nu är mer flexibla och vid behov kan producera olika storlekar av bodar och moduler, säger Tord Borgström, produktionschef på modul.

Bodar och moduler skiljer sig mycket i storlek och konstruktion. Det var därför inte tvärenkelt att ställa om modullinan för bodproduktion.

– Nu har vi sett att det går och för varje gång vi ställer om kommer det bli mer smidigt. Vi lär oss mycket för varje omställning. Den nya kunskapen gör att vi nu har möjlighet att ta på oss andra projekt än tidigare, vi får en större bredd.

De 25 anställda vid modullinan har nu gått tillbaka till att producera moduler och kommer fortsätta med det under våren.

– När det blir nästa växeldragning mellan moduler och bodar vet vi inte än, men när det blir aktuellt är vi redo.

Vid modullinan arbetar Kubly med ett taktat flöde där alla ska kunna rotera längs linan i fabriken, man ska till exempel kunna flytta från stationen för inredning till den som jobbar med väggar och till den som arbetar med resning.

– För de som var nya när vi växlade från modul till bod på linan var det mycket att lära sig när vi gick tillbaka till moduler. Modulproduktionen är mer komplex och det är mer noggrant med allt. De moduler vi producerar nu åt Novorent har bland annat höga krav när det gäller ljud, miljö och brandskydd. Så jag och Jerry Renman, som är arbetsledare på modul, får lägga en del tid på handledning av nya medarbetare.