Skip to main content

Fruktbart samarbete med Byggprogrammet

Uppdaterad: 2022-11-10 Publicerad: 2022-06-23

Kubly har sedan många år ett samarbete med Bygg- och anläggningsprogrammet på Tannbergsskolan i Lycksele.

– Det funkar jättebra och är viktigt för oss, många tidigare elever har börjat på Kubly sedan de slutat skolan, säger Dan Carlsson, lärare på programmet.

Eleverna på programmet har åtta veckors praktik – APL (Arbetsplatsförlagt lärande) – i både årskurs två och tre och många är då på Kubly.

– Vi utbildar ju i huvudsak snickare, men alla som går hos oss vill inte jobba som snickare i byggbranschen efteråt. Därför är det jättebra att det finns modul- och bodfabriker i Lycksele också så att det finns chans att prova på den delen av träbranschen. Utvecklingen går också mot mer och mer prefabricerade hus och byggnader, Kubly torde därför ha framtiden för sig, säger Dan Carlsson.

Kubly AB - Magdalena Söderlund

Magdalena Söderlund

Magdalena Söderlund, HR-ansvarig på Kubly, ser många fördelar med skolsamarbetet – på flera olika plan.

– Kubly är från början ett familjeföretag. Vi vill verka i Lycksele och vara bra för Lycksele. Att ta emot elever från bygg- och anläggning är ett sätt att stötta programmet, så att eleverna där får komma i kontakt med arbetslivet. För oss som arbetsgivare är det givetvis också jättebra att få kontakt med framtida arbetskraft som har rätt kompetens.

Dan Carlssons erfarenheter av Kubly som praktikplats är enbart positiva.

– Det är väldigt smidigt, aldrig några problem. Och jag tycker att det är kul att många före detta elever börjar på Kubly. Det brukar vara en hel del bekanta ansikten där när jag är på besök.

Kubly är inne i en expansiv fas nu och kommer att behöva rekrytera mycket folk framöver. Att en del av den nya arbetskraften kommer ha en bakgrund från Tannbergsskolan är ingen vågad gissning.

– De som har gått Bygg- och anläggning kommer snabbt in i jobbet hos oss, det är en klar fördel på Kubly att ha den utbildningen, säger Magdalena Söderlund.